מגזין שפיץ - Spitz Magazine

לכל הקצרים

שיעור האינפלציה הנמוך ביותר מאז 2021

האינפלציה בגרמניה במגמת ירידה זה החודש החמישי ועמדה בנובמבר על 3.2%, הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2021.

הסיבה העיקרית לירידה באינפלציה היא הירידה במחירי האנרגיה. עם זאת, מחירי המזון עלו ב-5.5%, כלומר מעל ממוצע עליית המחירים, אך עדיין בשיעור נמוך יותר מאשר בחודשים קודמים.

• מקור: Tagesspiegel