מגזין שפיץ - Spitz Magazine

לכל הקצרים

פעילי ״הדור האחרון״ מפסיקים להדביק עצמם לכבישים

כולנו זוכרים את שיבושי התנועה שגרמו בשנתיים האחרונות פעילי אקלים שהדביקו את עצמם לכבישים. לא עוד: תנועת ״הדור האחרון״ (Letzte Generation) הודיעה כי תפסיק עם שיטת מחאה זו ותנקוט מעתה בדרכי פעולה אחרות, שיתעמתו באופן ישיר ופומבי עם האחראים להרס האקלים, בהם פוליטיקאים ומקבלי החלטות נוספים.

פעילי הדור האחרון החלו להדביק את עצמם לכבישים בינואר 2022. הם חסמו צירים והביאו לעצירת התנועה בערים גדולות, כמו גם בשדות תעופה. שיטת הפעולה שלהם זכתה לביקורת נרחבת, לרבות טענות על כך שסיכנו את חייהם של פצועים בתאונות כאשר לא אפשרו לאמבולנסים לעבור. טענה מרכזית שנשמעה נגדם היתה שמחאת ההדבקות, שפוגעת בציבור הרחב, גורמת התנכרות למטרות האקלימיות במקום להעלאת המודעות ולתמיכה בהן.

מלבד הדבקה עצמית לכבישים, התנועה השתמשה גם בשיטות מחאה אחרות כגון ריסוס שער ברנדנבורג בצבע כתום, השחתת עבודות אמנות במוזיאונים, הפגנות במשרדי ממשלה ועוד. ההערכה היא כי ״הדור האחרון״ תמשיך לייצר כותרות, ולא נותר אלא להמתין ולראות באיזה אופן.

• מקור: Tagesspiegel