מגזין שפיץ - Spitz Magazine

לכל הקצרים

תגובות ייחודיות לאירועים טראומטיים בקרב מהגרים

״גופי בברלין ואנכי בישראל: תגובות נפשיות של מהגרים.ות למלחמה בישראל ודרכי התמודדות״ - מאמר מועיל שפורסם באתר של קו הסיוע מתן.

• מקור: מתן קו קשב ותמיכה בעברית